Lekce č.4

První cvičení

Hudební doprovod:

Cvičíme:

Prvně bez kytary spustíme hudební doprovod a nacvičíme hlasité počítání raz-dva-tři-čtyři-raz-dva-tři-čtyři atd. (první úder NE!).
Jeden úder do klavíru = raz, další úder = dva atd.

Nyní s kytarou v ruce zmáčkneme akord D, spustíme hudební doprovod a s hlasitým počítáním raz-dva-tři-čtyři při době raz přejedeme špetkou (ukazováček, prostředníček a prsteníček spojení dohromady) nehtem ukazováčku lehce po melodických strunách směrem dolů k nejtenší struně - viz šipka v tabulce. Po 2 taktech (2 x 4 doby tj. raz-dva-tři-čtyři-raz-dva-tři-čtyři) změníme akord na A7 a pokračujeme stejně rychle dále.

Melodické struny jsou spodní 3 - 4 tenké struny (e h g D).

Cvičeni opakujeme tak dlouho, až je hra plynulá.

Obrázek způsobu hraní

Video 1

Video 2

Šlo vám to? Nyní zkuste zahrát cvičení trsátkem podobně jako špetkou, tj. trsátkem na dobu ráz přejedete zlehka melodické struny směrem dolů ke struně e.

Důležité cvičení pro získání citu pro rytmus:

Levou rukou držíme kytaru v místě přibližně 1.-5.pražce tak, aby struny nehrály-nezněly. Zapneme si nějakou hudbu, nejraději taneční a do úderů bicích hrajeme údery pravou rukou do nehrajících strun. Údery můžeme provádět prsty-špetkou, trsátkem, palce a pod.

.. a jedeme dál..

Další lekce